Strona Domowa Rodziny Mniszek Tchorznickich

Nadyby opis

Nadyby wieś pow.Sambor 10 kilometrów od Sambora a 14 km drogą żelazną od Sambora.W miejscu stacja kolei nadniestrzańskiej. Środkiem wsi płynie potok bezimienny jako lewoboczny dopływ Strwiąża.Przez południowo-zachodni narożnik wsi przepływa mała struga wychodząca od zachodu z Sąsiadowic i wpadająca od lewego brzegu do Strwiąża. Przez południowo - wschodnią część wsi przepływa potok Piekliska,wpadający również do Strwiąża. Południowa część wsi wznosi się na wysokość 304 m npm a środkowa na wysokość 322 m npm. Na południowym zachodzie leżą niwy Szubieniczyska a na krańcu północnym las wzniesiony ponad 340 m npm.Własność Tchórznickich. Ma on roli ornej 496,łąk i ogrodów 34,pastwisk 10 a lasu 93 mórg.Własność mn.roli ornej 537,łąk i ogrodów 96,pastwisk 66 mórg. W roku 1880 było 994 mieszkańcóów w gminie a we dworze 116.Pod względem wyznania 550 wyznania rzymsko- katolickiego a 260 wyznania greko-katolickiego.We wsi jest prywatna kaplica w której odprawia się msze oraz cerkwia w której była według zapisków z 1732 roku starożytna pisana ewangelia i minia. Do cerkwi należała też z dawien dawna, od ruskich kniaziów nadana ćwierć pola to jest 24 zagonów bez 8 staji.We wsi jest dwór,folwark, gorzelnia i karczma "Budy".Wiadomo też,że w 1446 roku biskup przemyski Piotr nadał kanonikom kapituły przemyskiej dziesięcinę w Nadybach
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 6, Warszawa : nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, 1880-1914

.

Wieś i gmina, powiat Sambor, sąd pow. i okreg. Sambor, 1120 mieszk. Właściciele ziemscy Tchorznicki Wałd. (1500), Cegelnie: Tchorznicki w. Gorzelnie:Tchorznicki, Kooperatywy:xKółko Rolnicze.
Ksiega Adresowa Polski (Wraz z w.m. Gdanskiem) dla Handlu, Przemyslu Rzemiosl I Rolnictwa 1929r.

Historia rodziny Mniszek Tchorznickich - osiadłych w Nadybach

W trakcie tworzenia

Webdesign service by Sarkis. Outsourcing by FreelanceWebmarket.