Death

Gramps ID E0484
Date 1885-11-16
Description Sanok Dąbrówka

Source References

  1. Maciej Tchorznicki: Dokumenty rodzinne [S0001]

References

  1. Stankiewicz, Leon herbu Mogiła [I0299]