Death

Gramps ID E0142
Date 1897-01-14

Source References

  1. Katarzyna Podolak: Pisarowce zarys dziejów wsi do 1945 roku str 61-89 [S0005]

References

  1. Ścibor Rylska, Leopoldyna herbu Ostoja [I0208]