Osiadł na Rusi Czerwonej, w ziemi Lwowskiej

Gramps ID E0273

Source References

  1. Kasper Niesiecki: Herbarz Polski tom 8 str 493 [S0012]

References

  1. Stankiewicz, Michał herbu Mogiła [I0302]