Death

Gramps ID E0201
Date 1953-12-20
Place Kraków
Description Cmentarz Salwatorski

Source References

  1. Maciej Tchorznicki: Dokumenty rodzinne [S0001]

References

  1. Mniszek Tchorznicki, Konstanty Maria Aleksander [I0017]