Death

Gramps ID E0148
Date 1896-02-02

Source References

  1. Katarzyna Podolak: Pisarowce zarys dziejów wsi do 1945 roku str 61-89 [S0005]

References

  1. Ścibor Rylski, Adolf herbu Ostoja [I0214]