Death

Gramps ID E0159
Date 1908-06-23
Place Lwów

Source References

  1. Maciej Tchorznicki: Dokumenty rodzinne [S0001]

References

  1. Nałęcz Małachowski, Godzimir [I0052]