Prezes Towarzystwa Pedagogicznego

Gramps ID E0164
Date from 1900 to 1908

Source References

  1. Maciej Tchorznicki: Dokumenty rodzinne [S0001]
  2. zbiorowy: Szematyzmy Królestwa Galicji i Lodomeyi z Wielkim Księstwem Krakowskim [S0019]

References

  1. Nałęcz Małachowski, Godzimir [I0052]