Death

Gramps ID E0123
Date 1855-01-25

Source References

  1. Katarzyna Podolak: Pisarowce zarys dziejów wsi do 1945 roku str 61-89 [S0005]

References

  1. Ścibor Rylska, Aleksandra herbu Ostoja [I0196]