Death

Gramps ID E0233
Date 1894-12-25
Description Lwów cmentarz Łyczakowski

Source References

  1. Maciej Tchorznicki: Dokumenty rodzinne [S0001]

References

  1. Mniszek Tchorznicki, Stefan [I0016]