Poseł na sejmy galicyjskie i do austryjackiej Rady państwa

Gramps ID E0246

Source References

  1. Adam Boniecki: Herbarz Polski tom 11 str 26 [S0009]

References

  1. Komorowski, Stefan hrabia herbu Korczak [I0267]