Death

Gramps ID E0414
Date 1942-12-13
Place Sabnie

Source References

  1. Maciej Tchorznicki: Dokumenty rodzinne [S0001]
  2. Wiesław Paluszyński: Przekaz - rodzinny III [S0018]

References

  1. Moniuszko, Lucjan herbu Lubicz [I0358]