Birth

Gramps ID E0147
Date 1817

Source References

  1. Katarzyna Podolak: Pisarowce zarys dziejów wsi do 1945 roku str 61-89 [S0005]

References

  1. Ścibor Rylski, Adolf herbu Ostoja [I0214]