Birth

Gramps ID E0144
Date 1843-04-05

Source References

  1. Katarzyna Podolak: Pisarowce zarys dziejów wsi do 1945 roku str 61-89 [S0005]

References

  1. Ścibor Rylski, Franciszek herbu Ostoja [I0212]