Radca Sądu Krajowego we Lwowie

Gramps ID E0176
Date from 1883 to 1886
Place Lwów

Source References

  1. Katarzyna Podolak: Pisarowce zarys dziejów wsi do 1945 roku str 61-89 [S0005]
  2. zbiorowy: Szematyzmy Królestwa Galicji i Lodomeyi z Wielkim Księstwem Krakowskim [S0019]
  3. Austriacki Słownik biograficzny [S0027]

References

  1. Mniszek Tchorznicki, Aleksander [I0012]