Birth

Gramps ID E0138
Date 1864

Source References

  1. Katarzyna Podolak: Pisarowce zarys dziejów wsi do 1945 roku str 61-89 [S0005]

References

  1. Ścibor Rylski, Ludwik herbu Ostoja [I0205]