Death

Gramps ID E0155
Date 1911

Source References

  1. Katarzyna Podolak: Pisarowce zarys dziejów wsi do 1945 roku str 61-89 [S0005]

References

  1. Ścibor Rylska, Felicja herbu Ostoja [I0218]