Wice-prezydent Sądu Krajowego Wyższego we Lwowie - w sprawach dochodów skarbowych

Gramps ID E0446
Date 1894
Place Lwów

Source References

  1. zbiorowy: Szematyzmy Królestwa Galicji i Lodomeyi z Wielkim Księstwem Krakowskim [S0019]

References

  1. Mniszek Tchorznicki, Aleksander [I0012]