Death

Gramps ID E0121
Date 1898-05-27
Place Pisarowce

Source References

  1. Katarzyna Podolak: Pisarowce zarys dziejów wsi do 1945 roku str 61-89 [S0005]

References

  1. Ścibor Rylski, Zygmunt herbu Ostoja [I0193]