Wice-prezydent Sądu Krajowego Wyższego we Lwowie

Gramps ID E0178
Date from 1891 to 1894
Place Lwów

Source References

  1. Katarzyna Podolak: Pisarowce zarys dziejów wsi do 1945 roku str 61-89 [S0005]
  2. zbiorowy: Szematyzmy Królestwa Galicji i Lodomeyi z Wielkim Księstwem Krakowskim [S0019]

References

  1. Mniszek Tchorznicki, Aleksander [I0012]