Death

Gramps ID E0195
Date 1978-01-12
Place Świdnica

Source References

  1. Maciej Tchorznicki: Dokumenty rodzinne [S0001]

References

  1. Mniszek Tchorznicki, Leon [I0231]