Członek Sejmu Krajowego z miast i Izb handlowo-przemysłowych

Gramps ID E0437
Date from 1897 to 1908

Source References

  1. zbiorowy: Szematyzmy Królestwa Galicji i Lodomeyi z Wielkim Księstwem Krakowskim [S0019]

References

  1. Nałęcz Małachowski, Godzimir [I0052]