Death

Gramps ID E0105
Date 1895-03-25
Place Kraków
Description Lwów cmentarz Łyczakowski

Source References

  1. Katarzyna Podolak: Pisarowce zarys dziejów wsi do 1945 roku str 61-89 [S0005]
  2. Maciej Tchorznicki: Dokumenty rodzinne [S0001]

References

  1. Mniszek Tchorznicki, Konstanty [I0056]