Death

Gramps ID E0009
Date 1946-06-23
Place Sanok

Source References

  1. Maciej Tchorznicki: Dokumenty rodzinne [S0001]

References

  1. Mniszek Tchorznicki, Henryk [I0010]