Dyrektor lub referent Galicyjskiej Kasy Oszczędności we Lwowie

Gramps ID E0433
Date from 1887 to 1888

Source References

  1. zbiorowy: Szematyzmy Królestwa Galicji i Lodomeyi z Wielkim Księstwem Krakowskim [S0019]

References

  1. Nałęcz Małachowski, Godzimir [I0052]