Death

Gramps ID E0157
Date 1951-01-10
Place Kanada

Source References

  1. Maciej Tchorznicki: Dokumenty rodzinne [S0001]

References

  1. Mniszek Tchorznicki, Aleksander Roman [I0020]