Właścicleka dóbr Łastowice Żerebelówka na Pdolu rosyjskim

Gramps ID E0086

Source References

  1. Dunin Borkowski, Jerzy Sewer Teofil (1856-1908): Rocznik szlachty polskiej. T.2 str.703 [S0004]

References

  1. Komar, Marya herbu Korczak [I0184]