Death

Gramps ID E0011
Date 1916-01-08
Place Zakopane

Source References

  1. Maciej Tchorznicki: Dokumenty rodzinne [S0001]

References

  1. Mniszek Tchorznicki, Aleksander [I0012]