Dziedzicka dóbr Oczytków w pow Lipowieckim

Gramps ID E0347

Source References

  1. Jerzy Dunin-Borkowski: Almanach Błekitny str 236-238 [S0016]

References

  1. Mazarak, Ewa herbu Newlin [I0339]