Birth

Gramps ID E0146
Date 1808

Source References

  1. Katarzyna Podolak: Pisarowce zarys dziejów wsi do 1945 roku str 61-89 [S0005]

References

  1. Ścibor Rylski, Andrzej herbu Ostoja [I0211]