Właścicleka Doliny

Gramps ID E0191

Source References

  1. Katarzyna Podolak: Pisarowce zarys dziejów wsi do 1945 roku str 61-89 [S0005]

References

  1. Nałęcz Małachowska, Godzimira [I0011]