Dyrektor Chrześcijańskiej Ochronki Małychy dzieci we Lwowie

Gramps ID E0441
Date from 1897 to 1905
Place Lwów

Source References

  1. zbiorowy: Szematyzmy Królestwa Galicji i Lodomeyi z Wielkim Księstwem Krakowskim [S0019]

References

  1. Nałęcz Małachowski, Godzimir [I0052]