Death

Gramps ID E0190
Date 1933
Place Hruszniewo

Source References

  1. Katarzyna Podolak: Pisarowce zarys dziejów wsi do 1945 roku str 61-89 [S0005]

References

  1. Dunin -Borkowska, Jadwiga Eleonora hrabina herbu Łabędź [I0044]