Właściciel dóbr w Sanoczku

Gramps ID E0193
Date before 1934

Source References

  1. Katarzyna Podolak: Pisarowce zarys dziejów wsi do 1945 roku str 61-89 [S0005]
  2. Gazeta Lwowska nr 211 z 1934 [S0042]
      • Date: 1934-09-06
      • Page: 4

References

  1. Mniszek Tchorznicki, Henryk [I0010]