Death

Gramps ID E0416
Date 1918-03-14
Place Zembrów

Source References

  1. Maciej Tchorznicki: Dokumenty rodzinne [S0001]
  2. Wiesław Paluszyński: Przekaz - rodzinny III [S0018]

References

  1. Moniuszko, Krystyna herbu Lubicz [I0362]