Aleksander_Tchorznicki

Mniszek Tchorznicki, Aleksander 1

Birth Name Mniszek Tchorznicki, Aleksander
Gramps ID I0012
Gender male
Age at Death 64 years, 11 months, 16 days

Events

Event Date Place Description Notes Sources
Birth [E0010] 1851-01-23 Cucułowice  
2 3
Studia na Uniwersytecie Lwowskim [E0174] from 1867 to 1871 Lwów  
3
Rozpoczęcie pracy zawodowej [E0463] 1871    
4
Doktor prawa ces. austyjackiego [E0059] 1872-09-07    
1 5 6
Członek Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie - z przerwami [E0397] from 1872 to 1913 Lwów  
5
Praktykant prokuratura skarbu we Lwowie [E0395] 1873 Lwów  
5
Zastępca Wydziału Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie [E0396] from 1873 to 1874 Lwów  
5
Auskulant sądowy Sądu Krajowego we Lwowie [E0428] from 1874 to 1875 Lwów  
5
Oficjał w Wyższym Sądie Krajowym we Lwowie [E0398] 1875 Lwów  
5
Powolany do pracy w Najwyższym Trybunale soąsowym i Kasacyjnym Wiedniu [E0464] 1877 Wiedeń  
4 3
Adjunkt w Sądzie Krajowym we Lwowie [E0399] from 1877 to 1879 Lwów  
5
Szambelan i adjukt sądu przy ministerstwie spawiedliwości w Wiedniu [E0060]   Wiedeń  
1
Wice-sekretarz w Ministerstwie Sprawiedliwości [E0175] 1880 Wiedeń  
3 4
Podkomorzy [E0353] 1882-05-04    
7
Radca Sądu Krajowego we Lwowie [E0176] from 1883 to 1886 Lwów  
3 5 4
Dyrektor lub referent Galicyjskiej Kasy oszczędności we Lwowie [E0401] from 1886 to 1888 Lwów  
5
Prezydent Sądu Obwodowego w Kołomyi [E0177] 1887 Kołomyja  
3
Prezes Stowarzyszenia Wzajemnej pomocy Dyetaryuszów i Urzędników Galicyjskich w W. Księstwa Krakowskiego [E0402] 1888    
5
Kierownik Sekcji i referent do spraw Galicji i Lodemerii w Ministerstwie Sprawiedliwości [E0465] 1890 Wiedeń  
4
Radca Dworu [E0468] 1891    
3
Wice-prezydent Sądu Krajowego Wyższego we Lwowie [E0178] from 1891 to 1894 Lwów  
3 5
Członek honorowy Towarzystwa Prawniczego [E0411] 1894-09-20    
2
Wice-prezydent Sądu Krajowego Wyższego we Lwowie - w sprawach dochodów skarbowych [E0446] 1894 Lwów  
5
Prezes Komisji dla teoretycznych egzaminów sądowych [E0447] 1894    
5
Członek wydziału gal. kasy oszczędności we Lwowie [E0448] 1894 Lwów  
5
Prezydent Sądu Apelacyjnego we Lwowie [E0179] 1895-01-28 Lwów  
3 6
Honorowy obywatel miasta Starej Soli [E0183] 1896-07-10    
2 5
Kawaler orderu Leopolda [E0184] 1897    
2 5
Członek Kuratorium Cesarsko-Austiackiego Zakonu Franciszka Józefa [E0467]      
4
Kawaler Wielkiego Krzyża orderu Franciszka Józefa [E0180] 1897    
2
Członek Trybunału Stanu [E0404] from 1897 to 1903    
5
Prezydent Wyższego Sądu Krajowego we Lwowie [E0403] from 1897 to 1911-12-27 Lwów może 1895 - Słownik biogr. austr.
5 8 4
Prezydent Sądu Wyższego dla spraw dochodów skarbowych [E0450] from 1897 to 1912    
5 8
Prezes Lwowskiego Towarzystwa Prawniczego [E0405] from 1897 to 1912    
 
Arbiter procesu o Morskie Oko [E0185] from 1897 to 1902    
3
Kawaler Wielkiej Wstęgi Orderu Franciszka Józefa [E0627] 1898-04-05    
9
Członek Krajowego Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża mężczyzn i dam dla Galicji [E0407] from 1900 to 1913    
5
Członek Towarzystwa Galic. Kasy oszczędności we Lwowie [E0406] from 1900 to 1901    
5
Honorowy obywatel gminy Wiśniowiczówka i miasta Wiśniowczyka [E0412] 1902-05-22    
2 5
Honorowy obywatel miasta Sanoka [E0182] 1902-09-19    
2 5
Właściciel dób Pisarowce [E0445] 1907-07-31 Pisarowce Książka adresowa Miasta Lwowa z 1902 wykazuje jako właściciela
10 2 11
Dożywotni członek Izby Panów i Rady Państwa [E0186] 1902-12-00    
12 3 5
Honorowy obywatel miasta Bukowska [E0452] 1905-02-00   na pewno w 1908
5
Prezes, założyciel i honorowy członek Towarzystwa im. Fryderyka Chopina we Lwowie [E0181] after 1910-11-00    
2 13
Honorowy obywatel miasta Czortkowa [E0410] 1911-10-31    
2
Kawaler Orderu Żelaznej Korony I Klasy [E0628] 1911-12-27    
14
Death [E0011] 1916-01-08 Zakopane  
2

Parents

Relation to main person Name Relation within this family (if not by birth)
Father Mniszek Tchorznicki, Konstanty [I0056]
Mother Polikaprow, Emilia herbu własnego [I0057]
         Mniszek Tchorznicki, Aleksander [I0012]
    Sister     Mniszek Tchorznicka, Marya [I0178]

Families

    Family of Mniszek Tchorznicki, Aleksander and Baronówna Weckbecker, Maria Rudolfina [F0004]
Married Wife Baronówna Weckbecker, Maria Rudolfina [I0013]
   
Event Date Place Description Notes Sources
Marriage [E0096] 1878-03-00 Wiedeń  
1
  Children
 1. Mniszek Tchorznicki, Henryk [I0010]
 2. Mniszek Tchorznicka, Emilia [I0014]
 3. Mniszek Tchorznicki, Stanisław [I0015]
 4. Mniszek Tchorznicki, Stefan [I0016]
 5. Mniszek Tchorznicki, Konstanty Maria Aleksander [I0017]

Addresses

Date Street Locality City State/ Province County Postal Code Country Phone Sources
from 1902 to 1913 Mickiewicza 24   Lwów           11
1897 Słowackiego 12   Lwów           11
from 1902 to 1916     Pisarowce           11 10
from 1900 to 1913 Mickiewicza 24   Lwów           11
1913 Plac Trybunalski   Lwów           11
1902 Mickiewicza 28   Lwów           11

Narrative

Porady Prawnicze

Media

Aleksander_Tchorznicki

Aleksander_Tchorznicki

Pedigree

 1. Mniszek Tchorznicki, Konstanty [I0056]
  1. Polikaprow, Emilia herbu własnego [I0057]
   1. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
    1. Baronówna Weckbecker, Maria Rudolfina [I0013]
     1. Mniszek Tchorznicki, Henryk [I0010]
     2. Mniszek Tchorznicka, Emilia [I0014]
     3. Mniszek Tchorznicki, Stanisław [I0015]
     4. Mniszek Tchorznicki, Stefan [I0016]
     5. Mniszek Tchorznicki, Konstanty Maria Aleksander [I0017]
   2. Mniszek Tchorznicka, Marya [I0178]

Ancestors

Source References

 1. Dunin Borkowski, Jerzy Sewer Teofil (1856-1908): Rocznik szlachty polskiej. T.2 str.703 [S0004]
 2. Maciej Tchorznicki: Dokumenty rodzinne [S0001]
 3. Katarzyna Podolak: Pisarowce zarys dziejów wsi do 1945 roku str 61-89 [S0005]
 4. Austriacki Słownik biograficzny [S0027]
 5. zbiorowy: Szematyzmy Królestwa Galicji i Lodomeyi z Wielkim Księstwem Krakowskim [S0019]
 6. Andrzej Romaniak: Broszura Muzeum w Sanoku [S0020]
 7. Polacy dygnitarzami austryackimi. I. Podkomorzowie i paziowie (1750-1890) [S0017]
 8. Seine…, „Wiener Zeitung”, 1911, nr 297, s. 1. [S0024]
 9. Na temat uroczystości wręczenia Orderu zob. JE dr Tchorznickiemu, „Gazeta Lwowska”, 1898, nr 80, s. 3 [S0034]
 10. Skorowidz dóbr Tabularnych Galicji z W. Ks. Krakowkim 1905 + dodatek z 1908 [S0023]
 11. Ksiązka adresowa miasta Lwowa [S0021]
 12. Nowi parowie w Austrii, „Kuryer Lwowski”, 1902, nr 349, s. 3. [S0035]
 13. Michał Piekarski: Fryderyk Chopin (1810-1849) i jego lwowscy kontynuatorzy [S0026]
 14. Seine..., Wiener Zeitung, 1911, nr 297. [S0036]