Konstanty Tchorznicki

Mniszek Tchorznicki, Konstanty Maria Aleksander 1

Birth Name Mniszek Tchorznicki, Konstanty Maria Aleksander
Gramps ID I0017
Gender male
Age at Death 64 years, 4 months, 5 days

Events

Event Date Place Description Notes Sources
Birth [E0200] 1889-08-15    
1
Death [E0201] 1953-12-20 Kraków Cmentarz Salwatorski
1
Prezes RGO [E0231] from 1943 to 1944    
1
Sędzia Najwyższego Trybunału Administracyjnego [E0232]      
1
Praktykant Konceptowy w Namiestnictwie [E0409] 1912    
2
Naczelnik wydziału wyznań niechrześcijaniskich w MINISTERSTWIE WYZNAN RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO [E0647] 1930    
3a

Parents

Relation to main person Name Relation within this family (if not by birth)
Father Mniszek Tchorznicki, Aleksander [I0012]
Mother Baronówna Weckbecker, Maria Rudolfina [I0013]
    Brother     Mniszek Tchorznicki, Henryk [I0010]
    Sister     Mniszek Tchorznicka, Emilia [I0014]
    Brother     Mniszek Tchorznicki, Stanisław [I0015]
    Brother     Mniszek Tchorznicki, Stefan [I0016]
         Mniszek Tchorznicki, Konstanty Maria Aleksander [I0017]

Families

    Family of Mniszek Tchorznicki, Konstanty Maria Aleksander and Szaszkiewicz, Jadwiga Maria Aleksandra [F0006]
Married Wife Szaszkiewicz, Jadwiga Maria Aleksandra [I0023]
  Children
 1. Mniszek Tchorznicka, Aleksandra Maria Jadwiga (Lili) [I0024]
 2. Mniszek Tchorznicka, Maria Julia Jadwiga (Marietta) [I0025]

Media

Konstanty Tchorznicki

Konstanty Tchorznicki

Pedigree

 1. Mniszek Tchorznicki, Aleksander [I0012]
  1. Baronówna Weckbecker, Maria Rudolfina [I0013]
   1. Mniszek Tchorznicki, Henryk [I0010]
   2. Mniszek Tchorznicka, Emilia [I0014]
   3. Mniszek Tchorznicki, Stanisław [I0015]
   4. Mniszek Tchorznicki, Stefan [I0016]
   5. Mniszek Tchorznicki, Konstanty Maria Aleksander
    1. Szaszkiewicz, Jadwiga Maria Aleksandra [I0023]
     1. Mniszek Tchorznicka, Aleksandra Maria Jadwiga (Lili) [I0024]
     2. Mniszek Tchorznicka, Maria Julia Jadwiga (Marietta) [I0025]

Ancestors

Source References

 1. Maciej Tchorznicki: Dokumenty rodzinne [S0001]
 2. zbiorowy: Szematyzmy Królestwa Galicji i Lodomeyi z Wielkim Księstwem Krakowskim [S0019]
 3. KSIĘGA ADRESOWA POLSKI (WRAZ Z W M . GDAŃSKIEM) DLA HANDLU, PRZEMYSŁU, RZEMIOSŁ I ROLNICTWA 1930 [S0041]
   • Date: 1930