This page contains an index of all the sources in the database, sorted by their title. Clicking on a source’s title will take you to that source’s page.

  Name
1 Almanach Błekitny str 236-238 [S0016]
2 Austriacki Słownik biograficzny [S0027]
3 Broszura Muzeum w Sanoku [S0020]
4 Certyfikacie Szlachectwa Kazimierzowa E. Szymonowa Mniszek Tchorznickiego [S0003]
5 Dokumenty rodzinne [S0001]
6 Fryderyk Chopin (1810-1849) i jego lwowscy kontynuatorzy [S0026]
7 Herbarz Polski tom 10 str 494 [S0013]
8 Herbarz Polski tom 11 str 26 [S0009]
9 Herbarz Polski tom 8 str 493 [S0012]
10 Herbarz Polski uzupełnienie str 87 i 88 [S0011]
11 Herbarz Polski, tom 14 str 325 [S0010]
12 Herbarz Polski, tom9 str 55 [S0002]
13 Ksiązka adresowa miasta Lwowa [S0021]
14 Pisarowce zarys dziejów wsi do 1945 roku str 61-89 [S0005]
15 Polacy dygnitarzami austryackimi. I. Podkomorzowie i paziowie (1750-1890) [S0017]
16 Przekaz ustny - rodzinny III [S0018]
17 Przekaz ustny - rodzinny II [S0008]
18 Przekaz ustny - rodzinny I [S0007]
19 Rocznik szlachty polskiej. T.2 str.703 [S0004]
20 Rodzinne drzewa genealogiczne [S0006]
21 Seine…, „Wiener Zeitung”, 1911, nr 297, s. 1. [S0024]
22 Skorowidz dóbr Tabularnych Galicji z W. Ks. Krakowkim 1905 + dodatek z 1908 [S0023]
23 Szematyzmy Królestwa Galicji i Lodomeyi z Wielkim Księstwem Krakowskim [S0019]
24 Złota ksiega szlachty polskiej tom 16 str 77 [S0015]
25 Złota ksiega szlachty polskiej tom 3 str 279 [S0014]