This page contains an index of all the sources in the database, sorted by their title. Clicking on a source’s title will take you to that source’s page.

Number Author Name
1 Jerzy Dunin-Borkowski Almanach Błekitny str 236-238 [S0016]
2 Austriacki Słownik biograficzny [S0027]
3 Andrzej Romaniak Broszura Muzeum w Sanoku [S0020]
4 Maciej Tchorznicki Certyfikat Szlachectwa Kazimierzowa E. Szymonowa Mniszek Tchorznickiego [S0003]
5 Maciej Tchorznicki Dokumenty rodzinne [S0001]
6 Michał Piekarski Fryderyk Chopin (1810-1849) i jego lwowscy kontynuatorzy [S0026]
7 Gazeta Lwowska nr 211 z 1934 [S0042]
8 Gazeta Samborska [S0040]
9 Kasper Niesiecki Herbarz Polski tom 10 str 494 [S0013]
10 Adam Boniecki Herbarz Polski tom 11 str 26 [S0009]
11 Kasper Niesiecki Herbarz Polski tom 8 str 493 [S0012]
12 Adam Boniecki Herbarz Polski uzupełnienie str 87 i 88 [S0011]
13 Adam Boniecki Herbarz Polski, tom 14 str 325 [S0010]
14 Kasper Niesiecki Herbarz Polski, tom9 str 55 [S0002]
15 Zbiorowy Książka adresowa dla przemysłu hadlu i rolnictwa 1918 [S0028]
16 Ksiązka adresowa miasta Lwowa [S0021]
17 KSIĘGA ADRESOWA POLSKI (WRAZ Z W M . GDAŃSKIEM) DLA HANDLU, PRZEMYSŁU, RZEMIOSŁ I ROLNICTWA 1930 [S0041]
18 Na temat uroczystości wręczenia Orderu zob. JE dr Tchorznickiemu, „Gazeta Lwowska”, 1898, nr 80, s. 3 [S0034]
19 Sławomir Górzyński Nobilitacje w Galicji w latach 1772-1918 [S0039]
20 Nowi parowie w Austrii, „Kuryer Lwowski”, 1902, nr 349, s. 3. [S0035]
21 PALESTRA ŚWIĘTOKRZYSKA 2014, nr 27-28, s. 32-37.- Tomasz J. Kotliński, ADWOKACI POLSCY W AUSTRIACKIEJ RADZIE PAŃSTWA. CZ III [S0038]
22 PALESTRA ŚWIĘTOKRZYSKA Nr 21-22 Wrzesień/Grudzień 2012 - Tomasz J. Kotliński,MARCELI TARNAWIECKI [S0037]
23 Katarzyna Podolak Pisarowce zarys dziejów wsi do 1945 roku str 61-89 [S0005]
24 Polacy dygnitarzami austryackimi. I. Podkomorzowie i paziowie (1750-1890) [S0017]
25 Janusz Barański POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNO GENEALOGICZNY 2012 [S0029]
26 Wiesław Paluszyński Przekaz - rodzinny III [S0018]
27 Maciej Tchorznicki Przekaz - rodzinny I [S0007]
28 Maria i Janusz Tomaszewscy Przekaz - rodzinny IV [S0030]
29 Joanna z domu Krawczyk-Piasecka Przekaz- rodzinny II [S0008]
30 Dunin Borkowski, Jerzy Sewer Teofil (1856-1908) Rocznik szlachty polskiej. T.2 str.703 [S0004]
31 Maciej Tchorznicki Rodzinne drzewa genealogiczne [S0006]
32 Seine…, „Wiener Zeitung”, 1911, nr 297, s. 1. [S0024]
33 Seine..., Wiener Zeitung, 1911, nr 297. [S0036]
34 Skorowidz dóbr Tabularnych Galicji z W. Ks. Krakowkim 1905 + dodatek z 1908 [S0023]
35 zbiorowy Szematyzmy Królestwa Galicji i Lodomeyi z Wielkim Księstwem Krakowskim [S0019]
36 Waldemar Ireneusz Oszczęda Ułani Tchorznickiego i ich udział w kampani wegierskiej 1848-1849 [S0031]
37 M.J. Minakowski Wielka Genealogia Minakowskiego [S0032]
38 Teodor Żychliński Złota ksiega szlachty polskiej tom 16 str 77 [S0015]
39 Teodor Żychliński Złota ksiega szlachty polskiej tom 3 str 279 [S0014]