Ułani Tchorznickiego i ich udział w kampani wegierskiej 1848-1849

Gramps ID S0031
Author Waldemar Ireneusz Oszczęda

References

  1. Mniszek Tchorznicki, Władysław [I0145]
  2. Wstapnienie do Konnej Chorągwi Przewodnich [E0557]
  1. Emigracja do Paryża [E0570]
  2. Mniszek Tchorznicki, Władysław [I0145]
  1. Bitwa pod wioską Tarczal [E0569]
  2. Mniszek Tchorznicki, Władysław [I0145]
  1. Mniszek Tchorznicki, Władysław [I0145]
  2. Udział w Powstaniu Listopadowaym [E0562]
  1. Mniszek Tchorznicki, Władysław [I0145]
  2. Skreślenie z listy oficerów Królestwa Polskiego przez Carat [E0561]
  1. Birth [E0556]
  2. Mniszek Tchorznicki, Władysław [I0145]
  1. Mniszek Tchorznicki, Władysław [I0145]
  2. Udział w kampani Napoleońskiej [E0560]
  1. Mniszek Tchorznicki, Władysław [I0145]
  2. Organizator i dowódzca 2 Pułku Ułanów Legiony Polskiego na Węgrzech [E0565]
  1. Mniszek Tchorznicki, Władysław [I0145]
  2. Otrzymanie stopnia podpułkownika [E0564]
  1. Bitwa pod Koszycami [E0568]
  2. Mniszek Tchorznicki, Władysław [I0145]
  1. Dowódzca Gwardi Narodowej w Samborze [E0563]
  2. Mniszek Tchorznicki, Władysław [I0145]
  1. Mniszek Tchorznicki, Władysław [I0145]
  2. Odznaczenie Legią Honorową [E0566]
  1. Mniszek Tchorznicki, Władysław [I0145]
  2. Otrzymanie stopnia Podporucznika [E0559]