Wodzicki z Granowa hrabia herbu Leliwa

This page contains an index of all the individuals in the database with the surname of Wodzicki z Granowa hrabia herbu Leliwa. Selecting the person’s name will take you to that person’s individual page.

Given Name Birth Death Partner Parents
Kazimierz Stanisław Michał [I0450] 1816-09-27 1889-10-20 Józefa Dzieduszycka z Dzieduszyc hrabina herbu Sas, Józefa [I0451]