Szczerbatow

This page contains an index of all the individuals in the database with the surname of Szczerbatow. Selecting the person’s name will take you to that person’s individual page.

Name Birth Death Partner Parents
Andrzej, Książe [I0223]     Jaworska, Antonina herbu Kościesza [I0224]  
Elżbieta, Ksieżna [I0222]     Polikaprow, Aleksander [I0221]  
Marya, Ksieżna [I0177]     Polikaprow, Aleksander herbu własnego [I0176] Szczerbatow, Andrzej Książe Jaworska, Antonina herbu Kościesza