Józefa Dzieduszycka z Dzieduszyc hrabina herbu Sas

This page contains an index of all the individuals in the database with the surname of Józefa Dzieduszycka z Dzieduszyc hrabina herbu Sas. Selecting the person’s name will take you to that person’s individual page.

Given Name Birth Death Partner Parents
Józefa [I0451] 1839-11-18 1910-01-18 Wodzicki z Granowa hrabia herbu Leliwa, Kazimierz Stanisław Michał [I0450]