Strona Domowa Rodziny Mniszek Tchorznickich

Wszyscy męscy potomkowie szlachcica są z urodzenia szlachcicami.

Przynależności do stanu szlacheckiego warunkowało:

 • wpis do Ksiąg Heroldii Królestwa Polskiego, Heroldii poszczególnych Guberni oraz Heroldii Galicji i Lodomerii (w wątpliwych przypadkach wpis do Ksiąg Heroldii powinien być poparty innym zródłem. Np. jednym z niżej wymienionych);
 • istnienie dokumentu uszlachcenia przez nobilitację;
 • istnienie dokumentu indygenatu szlacheckiego;
 • istnienie dokumentów stwierdzających fakt posiadania ziemi przed 1791 r.;
 • sprawowanie urzędów ziemskich, grodzkich, senatorskich, centralnych, piastowanie godności ministra, posła w Pierwszej Rzeczpospolitej;
 • występowanie w rejestrach podatkowych (pogłówne, podymne) z tytułem nobilis, generosus i wyżej;
 • występowanie w spisach pospolitego ruszenia;
 • występowanie w spisach soli suchedniowej;
 • sprawowanie głównych funkcji sądowych (np. w Trybunale Koronnym);
 • wpisy w metryce kościelnej z dodaniem okreslenia "nobilis".

Wymienia się trzy przewinienia prowadzące do pozbawienia szlachectwa:

 • wieczna banicja połączona z infamją;
 • przyjęcie nieszlachcica do herbu - od 1633 r.;
 • oddanie się kramarstwu i szynkarstwu - do 1755 r.

Herb

Translate this page:

Dziękuję Panu Krzysztofowi Dobrzyńskiemu za pozwolenie wykorzystania materiałów ze strony http://www.dobrzynski.org/

Webdesign service by Sarkis. Outsourcing by FreelanceWebmarket.