Strona Domowa Rodziny Mniszek Tchorznickich

Historia rodziny Mniszek Tchorznickich

   Napisana w Herbarzu polski Kaspra Niesieckiego S. J...T. 9 : [T-W].

   Tchorznicki, w województwie Podlaskiem. Jakób Tchorznicki, skarbnik Mielnicki i Tobiasz 1674. Jędrzej kanonik Łucki 1671.

   Tchorzniccy Mniszkowie herbu Jelita, biorą swój początek w województwie Podlaskiem, w ziemi Drohickiej parafji Jabłońskiej: pierwotnie między r. 1400. a 1480. ze wsi Mnichowej, czyli Podbornej; zkąd też Mniszkami zawołani. Gdy zaś w r. 1495. Tchorznicę wieś sąsiednią nabyli, od tego też czasu w aktach grodu Drohickiego znajomi są pod imieniem Mniszków Tchorznickich. Drugi dom tegoż imienia, kwitnie także w Podlaskiem, ma swoje imię od wsi Tchorznicy średniej czyli Respondowy, a że jest rozgałęziony, więc dla różnicy szczepu, familji potomkowie używają przydomków: Derdów, Kalcytów, i Czubków; do Mniszków Tchorznickich, herbu Jelita, wcale nienależą, i żadnego spowinowacenia z temiż Mniszkami niemają. Wieś Tchorznicę średnią czyli Respondowę z wielką Tchorznicą w połączeniu będącą , Mniszkowie Tchorzniccy od Kalcytów Tchorznickich nabyli w r. 1498. a pierwszy tegoż imienia; Mateusz Jakób Mniszek pisał się r. 1498. w grodzie Drobickim na akcie urzędowym w ten sposób:

   "Mateusz Jakób Mniszek de Tchorznica Podborna czyli Mnichowa, Tchorznica średnia czyli Respondowa, Wyszki, Rafały, Minczewo hacres."

   Tegoż synowie Mikołaj i Piotr, oba pod Zygmuntem I. rycersko zasłużeni. Mikołaj zostawił syna Jakóba i córkę Margaretę połączoną z Grzegorzem de Hincza z Wierzchący. Jakób miał za żonę Zofię córkę Felixa Suchodolskiego. Piotr zostawił Stanisława.- Jakób z Zofią Suchodolską mieli dwóch synów ; Pawła i Burgarda, pierwszy zmarł bezdzietny a Burgard, pojął za żonę Maryannę de Mleczków, i z tej zostawił Stanisława, ten służąc wojskowo pod Karolem Chodkiewiczem, odznaczał się na Chocimskiej potrzebie z Osmanem Sułtanem roku 1621. jako świadczy Opisanie Jana Branti (druk gocki sir. 31.) powróciwszy z wyprawy, pojął za żonę Barbarę Wyszyńską, z tej spłodził trzech synów : Leonarda, Jana i Pawła. - Leonard z Zuzanną córką Kaspra Buczkowskiego herbu Bogorya, miał czterech synów: Jakóba, Józefa, Stanisława i Jana. - Jakób połączył się z Wojewódzką, potem z Zofią córką Jakóba i Elżbiety z Nowosielskich Tomickich herbu Łodzia.

   Józef z Gruszecką, Stanisław z Anną Jarocką, Jan zaś miał syna Kazimierza. (Dapifer Bracławiens.) - Stanisława z Barbary Wyszyńskiej, drugi syn Jan Jakób dwojga imion (Thesaurarius Terrae Mielnicensis) pojął za małżonkę Katarzynę Morzkowską, z której Tobiasz bezdzietny, Zofia za Adalbertem Wyszomirskim, część wsi Tchorznicy, wniosła w dom Wyszomirskich. Rozalia za Bonawenturą Dąbrowskim. - Jakób syn Leonarda, urodzony z Zuzanny Buczkowskiej, z Zofią Tomicką miał Szymona, połączonego z Eufrozyną, córką Tomasza i Anny wnuką Jana i Elżbiety z Obrąpolskich herbu Lubicz Krasnodąbskich, herbu Korczak. Szymon z Eufrozyną spłodził, Jana, Mateusza i Franciszka. - Jan miał najpierw za żonę Maryannę Morzkowską herbu Korwin , po raz drugi pojął w dożywocie Franciszkę de Kolby podkomorzankę Wendeńską: z tej zostawił synów: Michała, Łukasza, Piotra, Joachima, Józefa i Hiacyntego, ten ostatni ma syna Felixa dziedzica Pianowic w obwodzie Samborskim. - Mateusz drugi syn Szymona, z Broszkowską miał Karola. Franciszek trzeci syn Szymona, pojął w małżeństwo Łucyę córkę Adama i Ewy z Wierzbickich herbu Jastrzębiec, wnuka Walentego i Jadwigi z Sarnackich herbu Korwin, prawnukę Wojciecha i Maryanny de Dmoskie Morzkowskich herbu Korwin. Tenże Franciszek z Łucyą Morzkowską spłodził synów czterech i córek cztery. Maryanna za Jezierskim, powtórnie za Jastrzębskim po trzecie za Modzelowskim. Rozalia za Toczyskim, Barbara za Sulikowskim, Ewa za Brodackim, subdelegatem grodu Drohickiego. - Synowie Franciszka, Józef, W a wrze nieć i Tomasz młodo zmarli, Walenty zaś pojął za żonę Rozalią urodzoną z Józefa i Zuzanny Rudnickich, skarbnikostwa Liwskich, wnukę Kazimierza i Zofji de Krzesińskie, prawnukę Stanisława i Doroty Mieszkowskich, praprawnukę Jędrzeja i Katarzyny de Zagórskie Rudnickich. Tenże Walenty z Rozalji Rudnickiej miał synów trzech: Bogusława, Władysława i Maryana. - Bogusław były officer wojsk Polskich z Joanną córką Jana Ufniarskiego herbu Jastrzębiec i Salomei z hrabiów Stadnickich, ma synów: Juliusza,Konstantego i Wacława. - Władysław, bywszy officer wojsk polsk. kawaler Legji honorowej, pojął za małżonkę Honoratę Ufniarską rodzoną siostrę Joanny i z tej ma synów dwóch: Maxymiliana i Kazimierza. Władysław wszedł w powtórne związki z Filipiną hrabianką Butler córką Kajetana hr. Butlera generała Bawarskiego. - Józef, drugi syn Leonarda z Zuzanny Buczkowskiej pojął w dożywocie Gruszecką herbu Lubicz, z tej syn Jan, tego potomstwo Józef, r. 1724., podczaszy Bracławski za Stanisława Augusta I. Tribunus Min. Haliciensis, zostawił syna Ignacego, któremu Katarzyna, córka Wojciecha Wolańskiego herbu Lubicz i Barbary z Brzozowskich, powiła dwóch synów Jana i Piotra. Jan pojął za małżonkę Kornelie córkę Jakóba Stankiewicza herbu Mogiła i Maryanny z Karwowskich herbu Wadwicz. Z tej miał potomstwo, jest dziedzicem Sanoczka w obwodzie Sanockim. - Stanisław , trzeci syn Leonarda, z Anną Jarocką spłodził Franciszka Dominika bezdzietnie zmarłego, i Jakóba któremu Sobolewska, powiła trzech synów, Jakóba, Mateusza i Ignacego. Ci trzej posiadają Tchorznicę z przyległościami.- Jan czwarty syn Leonarda, jak się wyżej rzekło, zostawił Kazimierza {Dapifer Braclaviensis) oraz Jakóba, który miał syna Ignacego, dziedzica Smarczewa. - Z dokumentów familijnych, wypisanych z Akt Grodzkich w Drohiczynie, Akt Lwowskich, it.d

.

Ciąg dalszy w zakładce Pisarowce i Nadyby

Webdesign service by Sarkis. Outsourcing by FreelanceWebmarket.