Strona Domowa Rodziny Mniszek Tchorznickich

Lwów

1897

 • Tchorznicki Mniszek. Aleksander,podkomorzy i wiceprezydent s±du kraj. .wyższego - Słowackiego 12 (1)
 • Jan. emeryt. - Sobieskiego 28 (1)
 • Kazimierz, włałciciel dóbr, - Czarnieckiego 12 (1)
 • Mniszek Leonard, zarz±dca dóbr - Ossolińskich 9 (1)
 • Małachowska Gabryela włałcicielka dóbr - Chorożczyzna 18 (1)
 • Zygmunt , były Włałciciel dóbr, Sykstusa - 48 (1)
 • Józef, kapitalista - Skarbkowska 1 (1)
 • Zygmunt, rentyer - Zółkiewska 81 (1)
 • Godzimir dr., prezydent miasta - Rynek w Ratuszu (1)

1900

 • Tchorznicka Emilia, wł. real. - Kołciuszki 20 (1)
 • Dr. Tchórznicki Aleks, prezydent s±du - Mickiewicza 24 (1)

1902

 • Tchórznicki JE. dr. Aleks., tajny Radca - Mickiewicza 24 (1)
 • Prawnicze, dr. Aleks. Tchórznicki- Mickiewicza 28 (1)
 • KaĽ., Mniszek, akcyon. B. hip. - Czarnieckiego 12 (1)
 • Leon, naucz. - Ochronek 9 (1)(2)
 • Małachowski Józef, Kapitalista - Chor±żczyzna 25 (1)
 • Godzimir, adwokat - Rynek 1 (1)
 • Adwokaci: Mał±chowski Godzimir - Koszciuszki 20 (1)
 • Magistrat Urzędowanie od 8-2 Przezydent dr. Godz. Małachowski (1)

1910

 • C. K. WYŻSZY SAD KRAJOWY (APELACYA), ul. S±du kraj. - Batorego 1. (Prezydent c. k. wyższego SˇD KRAJOWY J. E. Dr.Aleksander Mniszek Tchorznicki. Aleksander Mniszek Tchorznicki jako Prezydent Trybunału apelacyjnego przyjmował codzień od 12-2 z wyj±tkiem wtorku.(1)
 • Prawnicze, prezydyum S±du kraj., ul Batorego. Przew. E. Dr. Al. Mniszek Tchorznicki, sekr. Dr. Jan Morawski (1)
 • Tchorznicki JE. Mniszek Aleksander, prezydcnt wyższ. s±du kraj. - Mickiewicza 24 (1)
 • Kazimierz, kapitalista - Czarnieckiego 12 (1)(2)
 • Mniszek Leonard, naucz. języka francus, i oficyant skarb. - Romanowicza 16 (1)
 • Roman, były starosta - Sykstuska 56 a (1)(2)
 • Szkoły obcych języków, Tchorznicki Mniszek Leonard (jęz. franc.). - Romanowicza 16 (1)

1913

 • Tchorznicka Marya, wł. dóbr - Batorego 34 (1)
 • Michalina, wd. po flrz. - Dominikańska 3 (1)
 • Tchorznicki Mniszek Aleksander, dr. przezyd. s±du J. E. tajno radca podkomorzy, kaw. wielko krzyża, ord. Fr. Józ. i ord. Leopol. - Mickiewicza 24 (1)
 • Prawnicze, dr. Aleksander Tchórznicki pl. Trybunalski(1)
 • Mniszek Leon, wł. dóbr - Ossolińskich 9 (1)
 • Roman, dr. em. staros. - Badenich 3 (1)
 • Konserwatorium Towarzystwo muzycznego - Chor±żczyzna 7. Członkowie wydziału - Prezes: dr. A. ks. Lubomirski, ,Wicepr.: Dr. Dyonizy Toth, Elektrowicz Stanisław, Jakubowski Kazimierz, Krzyżanowski Kalikst dr., Kuhn Adolf dr., Pappe Bolesław, Siemiradzki dr. józef, Sienkiewicz Teodor dr., Slawiczek Władysław rewid. kol., Tchorznicki Mniszek Aleks. dr., Wenz Wojciech starosta (1)

Bibliografia:

1 - Księgi adresowe miasta Lwowa

Webdesign service by Sarkis. Outsourcing by FreelanceWebmarket.