Strona Domowa Rodziny Mniszek Tchorznickich

Nadyby

Wieś i gmina, powiat Sambor, sąd pow. i sąd okręg. Sambor,
1129 mieszk.
stacja kolejowa, urząd pocztowy, urząd telegraficzny - (1,5 km) Nadyby Wojutycze, linia kol. Chyrów-SamSambor, urząd telefoniczny - Sambor.

1928

  • Właściciele ziemzscy (propridtairesfonciers): Tchorznicki Wład. (1500). (1)
  • Cegielnie (briaucleries): Tchorznicki W. (1)
  • Gorzelnie (distUleries): Tchorznicki. (1)
  • Kooperatywy (cooperalites): Kólko Rolnicze. (1)

Nadyby wieś pow.Sambor 10 kilometrów od Sambora a 14 km drogą żelazną od Sambora.W miejscu stacja kolei nadniestrzańskiej. Środkiem wsi płynie potok bezimienny jako lewoboczny dopływ Strwiąża.Przez południowo-zachodni narożnik wsi przepływa mała struga wychodząca od zachodu z Sąsiadowic i wpadająca od lewego brzegu do Strwiąża. Przez południowo - wschodnią część wsi przepływa potok Piekliska,wpadający również do Strwiąża. Południowa część wsi wznosi się na wysokość 304 m npm a środkowa na wysokość 322 m npm. Na południowym zachodzie leżą niwy Szubieniczyska a na krańcu północnym las wzniesiony ponad 340 m npm.Własność Tchórznickich.
Ma on roli ornej 496,łąk i ogrodów 34,pastwisk 10 a lasu 93 mórg.Własność mn.roli ornej 537,łąk i ogrodów 96,pastwisk 66 mórg.
W roku 1880 było 994 mieszkańcóów w gminie a we dworze 116.Pod względem wyznania 550 wyznania rzymsko- katolickiego a 260 wyznania greko-katolickiego.We wsi jest prywatna kaplica w której odprawia się msze oraz cerkwia w której była według zapisków z 1732 roku starożytna pisana ewangelia i minia. Do cerkwi należała też z dawien dawna, od ruskich kniaziów nadana ćwierć pola to jest 24 zagonów bez 8 staji.We wsi jest dwór,folwark, gorzelnia i karczma "Budy".Wiadomo też,że w 1446 roku biskup przemyski Piotr nadał kanonikom kapituły przemyskiej dziesięcinę w Nadybach. (2)

.

Dojechaliśmy do Nadyb, gdzie oczy moje uderzył jasny, frontonem ku wschodowi zwrócony, mały ale milutki (dziś już nieistniejący), dworek państwa Tchorznickich, W Wojutyczach zobaczyłem pierwszy raz w tyciu wiatrak, którego wnętrze zawsze później tak lajenmiczem mi się wydawało, z Biskowickiej zaś góry ujrzałem dwie wieże i dachy licznych domów. To Sambor — rzekła matka.
.......
Właściciel Nadyb i Wojutycz Kazimierz Mniszek-Tchorznicki miał sławę pierwszego w Samborszczyźnie gospodarza. O żonie jego Helenie z hr. Stadnickich lud tamtejszy dotychczas wspomina jako o swojej dobrodziejce. Na to zaszczytne miano zasłużyła sobie ta wielkoduszna pani czynami iście ofiarnymi. Zrodzona i wychowana na salonach, spędziła większą część życia swego w kurnych chatach przy chorych i kalekach. Syn ich i następca na dziedzictwie Władysław, zmarły w listopadzie 1924, pozostawił po sobie pamięć prawego obywatela, pana sprawiedliwego i wysoce religijnego człowieka.
Z obywateli ziemskich najczęściej widzianym był w Samborze właściciel Wykot, Balicki. Brał on chętnie udział w każdej sprawie publicznej i zyskał sobie pod tym względem pewną popularność. Wreszcie w pamięci gimnazjalistów zapisał się sympatycznie Karol Barański z Radłowie, który chętnie udzielał uczniom pozwolenia na zbieranie w swych lasach roślin i owadów. (3)

Zachęcam do przeczytania całych wspomnień. SAMBOR PRZED PÓŁ WIEKIEM

Bibliografia:

1 - Księga Adresowa Polski 1928
2 -Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 6, Warszawa : nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, 1880-1914
3 - SAMBOR PRZED PÓŁ WIEKIEM, autor: DR. WŁADYSŁAW CICHOCKI, Kraków 1925

Webdesign service by Sarkis. Outsourcing by FreelanceWebmarket.