Strona Domowa Rodziny Mniszek Tchorznickich

Sanoczek

Wieś i . gmina, powiat Sanok, sąd powiatowy i sąd okr. Sanok,
615 mieszk.
stacja kolejowa - (3 km) Dąbrówka, urząd pocztowy, urząd telegraficzny urząd telefoniczny - Sanok.

1928

 • Właściele ziemscy (propritaires fonciers): Tchorznicki Hen. (186). (1)
 • Cieśle (charpentiers): Wiśniewski J. (1)
 • Kołodzieje (charrons): Oborzyński A. (1)
 • Kowale (forgerons): Toczek Sz. (1)
 • Młyny (moulins): Wiśniewski J. (1)
 • Wyszynk trunków (spiritueux): Orling N. (1)

1930

 • Właściciele ziemmscy: Tchorznicki Hen (186). (2)
 • Cieśle: Wiłniewski J.(2)
 • Gorzelnie: Tchorznicki H.(2)
 • Kołodzieje: Oborzyński A.(2)
 • Kowale: Toczek Sz.(2)
 • Młyny Wiśniewski J.(2)
 • Wyszynk trunków: Orling N. (2)

Bibliografia:

1 - Księga Adresowa Polski 1928
2 - KSIĘGA ADRESOWA POLSKI (WRAZ Z W M . GDAŃSKIEM) DLA HANDLU, PRZEMYSŁU, RZEMIOSŁ I ROLNICTWA 1930

Webdesign service by Sarkis. Outsourcing by FreelanceWebmarket.