Strona Domowa Rodziny Mniszek Tchorznickich

Stanimirz

Wieł i gmina, pow. Przemyłlany, sąd pow. Gliniany, sąd okr. Złoczów,
1023 mieszk.
stacja kolejowa - (5km) Łahodów, urząd pocztowy - Pohorylce, urząd telegraficzny, urząd telefoniczny - Kurowice,

1928

 • Włałciciele ziemscy (proprittaires fonciers): Tchorznicki Wład. (131). (1)
 • Cieśle (charpentiers): Matjasz S. (1)
 • Kołodzieje (ekorrons): Schneider A. (1)
 • Kooperatywy (coopdratives): Kółko Rolnicze ; "Silsktj Hospodar", Sp. z o.o. (1)
 • Kowale (forgerons): Pawbrzyn T. (1)
 • Krawcy (tatiieurs): Romanow W.; Thil I. (1)
 • Murarze (maęons): Bohonos H.; Janicki P. (1)
 • Rólne towary (articies divers): Humenny M. (1)
 • Stolarze (menuisiers): Humenny P. ; Wsiata H. (1)
 • Szewcy (cordonniers): Netipan N.(1)
 • Wyszynk trunków (spiritueux): Tenenbaum S.(1)

1930

 • Włałciciele ziemscy (proprittaires fonciers): Tchorznicki Wład. (131). (2)
 • Kołodzieje (ekorrons): Schneider A. (2)
 • Kooperatywy (coopdratives): Kółko Rolnicze ; "Silsktj Hospodar", Sp. z o.o. (2)
 • Kowale (forgerons): Pawbrzyn T. (2)
 • Krawcy (tatiieurs): Romanow W.; Thil I. (2)
 • Murarze (maęons): Bohonos H.; Janicki P. (2)
 • Rólne towary (articies divers): Humenny M. (2)
 • Stolarze (menuisiers): Humenny P. ; Wsiata H. (2)
 • Szewcy (cordonniers): Netipan N. (2)

Bibliografia:

1 - Księga Adresowa Polski 1928
2 - KSIĘGA ADRESOWA POLSKI (WRAZ Z W M . GDAŃSKIEM) DLA HANDLU, PRZEMYSŁU, RZEMIOSŁ I ROLNICTWA 1930.

Webdesign service by Sarkis. Outsourcing by FreelanceWebmarket.