Strona Domowa Rodziny Mniszek Tchorznickich

Spis Alfabetyczny

Spis starałem się zrobić jak najrzetelniej, nie jestem jednak genealogiem i mogą w nim się znaleĽć błędy spowodowane nie prawidłowym odczytaniem ksiąg, lub dokumentów. Dlatego polecam potraktować go jako Ľródło informacji, a nie naukowe opracowanie. Do każdej osoby lub zdarzenia starałem dołączyć Ľródło w którym można zweryfikować informację.
Ze względu na ochronę danych osobowych i prywatność osób żyjących, wszelkie informacje o nich są ograniczone do minimum w spisie.

Zapraszam do przejrzenia spisu

Uwagi

Podczas robienia spisu i drzewa natrafiłem na kilka nieścisłości, które poniżej wymienię:

 • Według Herbarza Kaspra Niesieckiego Mikołaj miała córkę Margareta która wyszła za Grzegorza Hincza. Według drzewa Bogusława Mniszek Tchorznickiego Była ona żoną Mikołaja. Pozostawiłem wersje z herbarza. Możliwe też że Mikołaj miał żonę Magaretę i córkę Margaretę.
 • Według Herbarza Kaspra Niesieckiego Burgard syn Jakuba miał żonę Maryannę i z nią syna Stanisława. Natomiast w Certyfikacie Szlachectwa wystawionemu Kazimierzowi E. Szymonowi Mniszek Tchorznickiemu, jest napisane, że to Paweł (brat Burgarda) miał syna Stanisława i tą wersje uwzględniłem.
 • Wszelkie różnice w datach, herbach itp. występujące miedzy pierwszym a drugim "Rocznikiem szlachty polskiej" autorstwa Jerzy Dunin-Borkowski rozstrzygnąłem na korzyść drugiego rocznika, ponieważ druga wersja jak sam autor napisał jest poprawioną wersją rocznika pierwszego.
 • Drugi rocznika Jerze Dunin-Borkowskiego podaję, że żoną Franciszka, syna Szymona i Eufrozyny, była Moszkowska herbu Sepowron. Natomiast w Herbarzu Kaspra Niesieckiego nazwisko jej brzmi Morzkowska i te brzmienie (oraz pisownie) uwzględniłem.
 • Przy ustalaniu (sprawdzaniu) herbów korzystałem przede wszystkim z drzew genealogicznych i "Herby szlachty polskiej T.2" Zbigniewa Leszczyca. Niestety drzewa różnią się od opisów (wszelkie rozbieżności uwzględniłem na korzyść drzew),a ponadto się różnią od siebie pod tym względem np: Rudnicy są herbu LIS (drzewo Aleksandra Mniszka Tchorznickiego) lub JASTRZEBIEC (drzewo Bogusława Mniszek Tchorznickiego).
 • Data ślubu Jadwigi Dunin-Borkowskiej i Henryka Mniszka Tchorznickiego na zaproszeniu jest 27.11.1906, a w "Almanachu Błękitnym" Jerzego Dunin-Borkowskiego 01.12.1906. Ze względu na śmierć Ojca Jadwigi (11.11.1906) jest całkiem prawdopodobne że ceremonia została przesunięta, i tą drugą datę uwzględniłem.

Bibliografia:

 • Almanach Błekitny - Jerzy Dunin-Borkowski,
 • Certyfikacie Szlachectwa Kazimierzowa E. Szymonowa Mniszek Tchorznickiego,
 • Dokumenty rodzinne
 • Herbarz Polski - Kasper Niesiecki,
 • Herbarz Polski - Adam Boniecki,
 • Pisarowce zarys dziejów wsi do 1945 roku - Katarzyna Podolak,
 • Polacy dygnitarzami austryackimi. I. Podkomorzowie i paziowie (1750-1890)
 • Przekaz ustny - rodzinny
 • Rocznik szlachty polskiej- Jerzy Dunin Borkowski
 • Rodzinne drzewa genealogiczne
 • Złota ksiega szlachty polskiej - Teodor Żychliński,
 • Szematyzmy Królestwa Galicji i Lodomeyi z Wielkim Księstwem Krakowskim 1870-1912

Webdesign service by Sarkis. Outsourcing by FreelanceWebmarket.