Strona Domowa Rodziny Mniszek Tchorznickich

Konstanty Mniszek Tchorznicki

Tygodnik Ilustrowany – rok 1875 nr 337 strona ...

Upadł zaś przy wyborze dyrekcyi Konstanty Tchorznicki, który od czasu założenia Towarzystwa był nieprzerwanie jednym z jego dyrektorów. Obecnie nie utrzymał się nadal, z powodu że jako członek rady zawiadowczej kolei lwowsko-czerniowiccko-jaskiej wmieszany był do głośnego procesu Offenheima, naczelnego dyrektora tejże kolei.

Gazeta Polska nr 85 rok 1875 strona ....

Trzy więc zebrania odbyły się z rzędu we Lwowie: Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, Marszałków Rad Powiatowych (w sprawie drogowej), Towarzystwa Rolniczego galicyjskiego. Pierwsze tem tylko się odznaczyło, iż chciano koniecznie na niem ukarać dwóch uczestników w sprawie Offenheima, panów Tchórznickiego i Pietruskiego; partya zaś Sapiehów, oczywiście wszelkiemi siłami sprzeciwiała się temu. Jak zwykle chciano ukarać najmniej winnych, jeżeli nie zupełnie niewinnych panów Oktawa Pietruskiego i Tchorznickiego, ludzi światłych i pracowitych, którzy tylko przez księcia Leona Sapiehę wmięszani zostali w proces Offenheima, i stawali w nim jako nie zaprzysiężeni świadkowie, a za odstąpienie od komissyi kolei rumuńskiej otrzymali od consortium każdy po dziesięć tysięcy reńskich. Karą dla nich miało być wykluczenie ich z Dyrekcyi Towarzystwa Kredytowego. Otóż jak wzięto się do tego. Zdolnego i jaknajlepszej używającego reputacyi p. Tchórznickiego, nie wybrano powtórnie, a jednym głosem, jak rzeczpospolita francuzka, utrzył się na dawnem stanowisku p. Pietruski, członek Wydziału Krajowego, dawny sędzia, mąż światły i wielce w sprawach krajowych użyteczny. Słowem zrobiono jakąś parodyę sprawiedliwości obywatelskiej, zdaniem mojem zbytecznej, a niezawodnie, tak jak wypadła, arcyśmiesznej.

Osoby

 

Sprawy

 

Translate this page:

Webdesign service by Sarkis. Outsourcing by FreelanceWebmarket.